CATEGORIES

Consultancy

WEBSITE
www.confima.ro
PHONE
40723202310
CONTACT

info@confima.ro

Confima

Confima România dispune de o echipă de profesionişti formată atât din angajaţi permanenţi, cât şi din colaboratori externi/asociaţi specialişti în diverse domenii.Consultanţii din cadrul Confima România deţin o bogată experienţă în domeniul comercial de afaceri, combinată cu o vastă experienţă în elaborarea proiectelor de finanţare din Fonduri de preaderare şi Fonduri Structurale ale UE. Echipa este consolidată de experinţa şi know-how-ul Confima (Cehia).În cele mai multe dintre cazuri, compania noastră colaborează cu profesionişti recunoscuţi, cu o largă experienţă în domeniul autorităţilor publice româneşti, în vederea obţinerii celor mai noi informaţii şi pentru a oferi cele mai bune soluţii de finanţare din fonduri structurale, personalizate, adaptate la nevoile clientului.

Servicii

Oferim următoarele servicii orientate individual

Audit pentru granturi şi procesarea completă a dosarelor de finanțare

 • găsirea granturilor ce se pretează planului de proiect;
 • sistenţă în elaborarea planului de finanţare;
 • consultarea continuă cu autoritatea care administrează grantul;
 • procesarea completă a cererii de finanţare pentru obţinerea de fonduri nerambursabile, inclusiv a anexelor obligatorii (e.g. studii de fezabilitate, întocmirea bugetului proiectului).

Management şi administrare de proiect

 • consultarea continuă cu unităţile de implementare;
 • asistenţă în implementarea proiectului;
 • supervizarea şi/sau managementul realizării proiectului;
 • pregătirea rapoartelor de monitorizare incluzând consultări cu autorităţile competente;
 • pregătirea raportului final.

Servicii complementare

 • consultare externă în legătura cu anexele suplimentare obligatorii;
 • revizuirea cererii de grant;
 • consiliere externă în pregătirea rapoartelor de monitorizare;
 • procesarea de studii, analize financiare, business planuri;
 • consiliere tehnică complexă;
 • pregătirea şi realizarea procedurilor de achiziţii publice;
 • proiecte de formare pentru managementul companiilor mari şi mijlocii;
 • design-ul programelor de formare profesională;
 • alte servicii suplimentare, în funcţie de nevoile clientului.
English EN Romanian RO Dutch NL Luxembourgish LB French FR