The Duke Of Edinburgh’s Award adds esports as part of skills section

Get your award by playing Rocket League, Overwatch, or FIFA

The traditionally outdoor-focused Duke Of Edinburgh’s Award has added esports as a Skills activity that young people can complete.

Through developing transferable skills, increasing their fitness levels, cultivating a sense of adventure and volunteering in their community, the Award helps young people to find their purpose, passion and place in the world. The Award has been updated to allow young people to use esports as part of their skills section.

In a press release, the Duke Of Edinburgh’s Award CEO Ruth Marvel said: “Esports is one of the fastest growing activities in the UK and helps young people develop essential skills. The Award has a proud history of evolving our programmes to reflect the changing interests and needs of young people, so I’m delighted that, following a successful pilot, we’ve added esports to the Award Skills list.

Marvel added, “The Award is all about helping young people develop themselves, so they have the skills and confidence to make the most of whatever life throws at them. Setting yourself challenges and mastering new skills is core to the Award experience and esports provides a structured and safe way to do this, while also being a lot of fun.

Queen Mary’s College is in Basingstoke and runs the Award scheme. They have their own esports facilities for their student. Their head of creative arts, James Fraser-Murison, said, “It’s great to see so many young people gaming as part of a team – making friends in a physical format in a facility like this, and also creating and forging brand new friendships with people they’ve never met before. It’s fantastic that the Award now offers esports as an option for young people. I’m sure it’s going to prove an extremely popular choice with lots of students.

Before adding the new option for the Skills section, Award conducted a pilot, which found that “playing esports helps young people develop skills such as strategic thinking, communication, leadership and teamwork while also helping to develop self-esteem and build organizational and social skills.”

The Duke of Edinburgh’s International Award is a global framework for non-formal education and learning, which challenges young people to dream big, celebrate their achievements and make a difference in their communities. Founded by His Royal Highness the Duke of Edinburgh, it operates in more than 130 countries and territories, helping to inspire millions of young people to take control and make their own choices.

For more information about the program you can access our website www.dofe.ro.

Acum este posibil să înscrii în Award jocuri precum Rocket League, Overwatch sau FIFA.
Programul The Duke of Edinburgh's Award, axat în mod tradițional pe sporturi în aer liber, a adăugat esports-urile ca activitate de aptitudini pe care tinerii o pot avea în vedere.
Prin dezvoltarea abilităților transferabile, creșterea nivelului de fitness, cultivarea sentimentului de aventură și voluntariatul în comunitatea lor, programul Award ajută tinerii să își găsească scopul, pasiunea și locul în lume. Activitățile programului au fost actualizate pentru a le permite tinerilor să folosească esports-urile ca parte a secțiunii de abilități personale.

Într-un comunicat de presă, Ruth Marvel, CEO-ul Fundației The Duke of Edinburgh’s Award, a declarat că: „Esports-ul este una dintre activitățile cu cea mai rapidă creștere în Marea Britanie și îi ajută pe tineri să dezvolte abilități esențiale. Programul Award are o istorie în a evolua prin activitățile diversificate pentru a reflecta interesele și nevoile în schimbare ale tinerilor, așa că sunt încântată că, în urma unui proiect pilot de succes, am adăugat esports-urile pe lista de abilități în programul Award.

Marvel a adăugat: „Award-ul înseamnă să-i ajuți pe tineri să se dezvolte, astfel încât aceștia să aibă abilitățile și încrederea pentru a profita la maximum de orice le-ar aduce viața. Stabilirea unor provocări și stăpânirea noilor abilități este esențial pentru experiența în program, iar esports oferă o modalitate structurată și sigură de a face acest lucru, fiind în același timp foarte distractiv.

Colegiul Queen Mary se află în Basingstoke și coordonează programul Award. Are propriile facilități de sport pentru elevii lor. Șeful de arte creative, James Fraser-Murison, a menționat că: „Este grozav să vezi atât de mulți tineri jucând ca parte a unei echipe, făcându-și prieteni într-un format fizic într-o unitate ca aceasta și, de asemenea, creând și formând noi prietenii cu oameni pe care nu i-au mai întâlnit până acum. Este fantastic că Award-ul oferă acum și esports-urile ca opțiune pentru tineri. Sunt sigur că se va dovedi o alegere extrem de apreciată.

Înainte de a adăuga noua opțiune pentru secțiunea abilități personale, Award-ul a realizat un program pilot, care a constatat că „esports îi ajută pe tineri să-și dezvolte abilități precum: gândirea strategică, comunicarea, leadership și lucrul în echipă, ajutând totodată la dezvoltarea stimei de sine și a abilităților organizaționale și sociale.”

The Duke of Edinburgh’s International Award oferă un cadru global pentru educație și învățarea non-formală, care provoacă tinerii să viseze, să sărbătorească realizările și să facă o diferență în comunitățile din care fac parte. Fondat de Alteța Sa Regală Ducele de Edinburgh, acesta operează în peste 130 de țări și teritorii, inspirând milioane de tineri să preia controlul și să facă propriile alegeri.

Pentru mai multe informații despre program puteți accesați site-ul www.dofe.ro.

English EN Romanian RO Dutch NL Luxembourgish LB French FR