ADR Vlaanderen

Perstekst ADR-Vlaanderen

11 maart 2020

Aanleiding: ereteken ‘Groot Officier in de Orde van Culturele Verdienste’, toegekend door de Roemeense president Klaus Iohannis, aan ADR-Vlaanderen vzw.

Op 10 maart 2020 heeft ADR-Vlaanderen, Actie Dorpen Roemenië – Vlaanderen vzw, dit ereteken gekregen uit de handen van de Roemeense Ambassadeur Mevrouw Andreea Pastarnac. Dit ereteken werd ons toegekend omwille van onze inspanningen om dorpen op het Roemeense platteland een toekomst te geven en een gedecentraliseerde samenwerking tussen Roemenië en België tot stand te brengen.

ADR-Vlaanderen startte 30 jaar geleden, op 28 februari 1989, als koepel van Vlaamse vrijwilligersgroepen uit gemeenten die een dorp in Roemenië adopteerden. Deze adoptie gebeurde om te verhinderen dat, als gevolg van de systematiseringspolitiek van dictator Ceaușescu, deze dorpen zouden verdwijnen.

Na de val van het regime van Ceaușescu, december 1989, kwam een humanitaire hulpactie op gang om de noodlijdende bevolking van deze dorpen te helpen. Na enkele jaren werd overgeschakeld op structurele hulp en kwam een gelijkwaardige samenwerking tot stand.

In 1999, na 10 jaar, waren 199 partnerschappen nog actief.

In 2005 werd de naam Adoptie Dorpen Roemenië gewijzigd in Actie Dorpen Roemenië om duidelijk te maken dat als gelijke partners gewerkt werd aan gezamenlijke doelstellingen.

In 2007 trad Roemenië toe tot de Europese Unie.

In 2011 werd ADR-Vlaanderen als sociaal-culturele organisatie erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

In 2012 richtte ADR-Vlaanderen in Roemenië een netwerkorganisatie op die alle Roemeense partners van Vlaamse vrijwilligersgroepen, alsook middelveldorganisaties (jeugdbeweging AGLT, vrouwenbeweging OLF, mannenorganisatie OLB, gezondheidsprojecten, …) in één netwerk samenbracht. Doel van dit netwerk is dat de Roemeense burgers in de toekomst hun lot meer en meer in eigen handen nemen. The Open Network for Community Development, kortweg TON, is onze partnerorganisatie in Roemenië: www.theopennetwork.ro

Na 30 jaar zijn in Vlaanderen nog meer dan 60 partnerschappen actief in een samenwerking met hun Roemeense partner. ADR-Vlaanderen ondersteunt deze Vlaamse vrijwilligersgroepen nog steeds in hun werking maar richt zich vandaag ook naar de talrijk aanwezige Roemeense burgers die in Vlaanderen wonen en werken. Hun inclusie in onze samenleving, maar ook het uitdragen van de Roemeense cultuur in Vlaanderen is ons doel, naast het betrekken van deze Roemeense burgers in het uitbouwen van projecten in hun thuisland zoals o.a. het thuiszorgproject.

Sinds 2016 is de uitbouw van thuiszorg en voorzieningen voor senioren in Roemenië een belangrijk aandachtspunt omwille van de massale migratie van 20-45-jarigen naar steden in Roemenië en West-Europese landen.

ADR-Vlaanderen bouwde in de voorbije 30 jaar ook een sterk netwerk uit van partners die helpen om al onze doelstellingen te realiseren. Deze partners zijn zowel Belgische bedrijven actief in Roemenië als hogescholen en universiteiten, sociaal-culturele organisaties, de Belgische ambassade in Roemenië, de Roemeense ambassade in België, … .

Belangrijk om te vermelden is dat gedurende de voorbije 30 jaar sterke vriendschapsbanden werden uitgebouwd tussen Vlaamse en Roemeense burgers die ook vandaag nog zorgen voor een sterke dynamiek in onze werking die bijna uitsluitend door vrijwilligers wordt gedragen, ondersteund door een beperkt secretariaat.

Als bijlage bij deze perstekst bezorgen we u ook de speech van onze voorzitter, Jozef Goebels, die ook voorzitter is van The Open Network.

English EN Romanian RO Dutch NL Luxembourgish LB French FR